ເຄື່ອງສະແກນບັດລຸ້ນzk-sc405

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 
      ຄວາມສາມາດຂ້ອງເຄື່ອງສະແກນບັດລຸ້ນ zk-sc405
 
ສາມາດໃຊ້ເປັນລະບົບຄວບຄຸມປະຕູດ້ວຍການບັນທຶກເວລາ.
ສາມາດດຶງຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງຜ່ານ Flash Drive ໄດ້.
ໜ້າຈໍສີຂະໜາດ 2 ນິ້ວ.
ສາມາດຮອງຮັບບັດໄດ້ 30,000 ບັດ.
ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ເຂົ້າ – ອອກ ປະຕູ 80,000ລາຍການ.
ມີລະບົບManagerເພື່ອຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນການໃຊ້ເຄື່ອງ.
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍ LAN ແລະສາມາດລະບຸ IP ໃນເຄື່ອງໄດ້.
ລະບົບ lock ສາມາດໃຊ້ກັບປະຕູໄຟຟ້າທຸກປະເພດ.
ສາມາດດືງເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າແລະສົ່ງອອກເປັນ Text ຕາມຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການ.