Motive Security

Motive Security

 

CCTV ກ້ອງວົງຈອນປິດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມີ 2 ເເບບຫຼັກຄື:  Analog HD & IP Camera

 

ລະບົບລ໋ອກປະຕູ ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນດ້ວຍລະບົບລ໋ອກດ້ວຍເເມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ