ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ Motive Solutions (Lao) Co.,Ltd.

ເຮົາຄືຜູ້ສ້າງສັນ ແລະ ພັດທະນາໂປຼແກຼມທີ່ຕອບສະໜອງທຸກການໃຊ້ງານ ແລະ ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ທຸ້ມເທເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ມາຮູ້ຈັກກັບການບໍລິການເເບບຫຍໍ້ໆ

ພວກເຮົາເເມ່ນໃຜ?

Motive Cloud ERP & On Premise

ໂປຼແກຼມຊຶ່ງມີຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງ ສາມາດຮອງຮັບຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານຕັ້ງເເຕ່ຫຼັກສິບຈົນເຖິງຫຼັກພັນ

Warehouse Management

ຮອງຮັບສິນຄ້າຈາກການສັ່ງຊື່ ແລະ ຮັບອື່ນໆ ຈ່າຍສິນຄ້າເພື່ອຕຽມຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ການໂອນຍ້າຍຄັງ ການກວດນັບສິນຄ້າ ແລະ ປັບປຸງສິນຄ້າ ສາມາດເບິ່່ງລາຍງານສິນຄ້າຄົງເຫຼືອ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວສິນຄ້າ

WMS on Handheld
ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການເຮັດວຽກໃນຄັງສິນຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກ

Production Management

ລະບົບວາງແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມການຜະລິດ

shop floor operation reporting by windows OS Tablet

ລະບົບຈົດບັນທຶກຂໍ້ມູນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດ ໂດຍໃຊ້ Tablet

POS : Point of Sale
ລະບົບຂາຍໜ້າຮ້ານເກັບຂໍ້ມູນການຂາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຕ໋ອກ
HR & Payroll software
ລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນ HR ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແບບອັດຕະໂນມັດ ກັບລະບົບ Payroll, Time & Attendance ຊ່ວຍລົດເວລາການທຳງານ

 

 ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຮົາໄດ້ທີ່

ເວລາເຮັັດວຽກ

ວັນຈັນ – ສຸກ ເວລາ 8.30 -17.30